Hôm nay T7 ngày 29-01-2022 - nhằm 27/12/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Tân Sửu - Ngày Nhâm Ngọ, Giờ đầu ngày: Canh Tý