Hôm nay T6 ngày 28-01-2022 - nhằm 26/12/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Tân Sửu - Ngày Tân Tỵ, Giờ đầu ngày: Mậu Tý