Hôm nay T6 ngày 03-07-2020 - nhằm 13/05/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Nhâm Ngọ - Ngày Đinh Mùi, Giờ đầu ngày: Canh Tý