Hôm nay CN ngày 28-11-2021 - nhằm 24/10/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Kỷ Hợi - Ngày Canh Thìn, Giờ đầu ngày: Bính Tý