Hôm nay CN ngày 16-01-2022 - nhằm 14/12/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Tân Sửu - Ngày Kỷ Tỵ, Giờ đầu ngày: Giáp Tý