Hôm nay T2 ngày 17-01-2022 - nhằm 15/12/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Tân Sửu - Ngày Canh Ngọ, Giờ đầu ngày: Bính Tý